قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

تعهدات انضباطی هر زبان آموز در زمان ثبت نام: 

1- حفظ شئونات و مقررات آموزشگاه در هنگام برگزاری کلاس.

2-انجام تکالیف و کارخواسته طبق درخواست مدرّس.

3-تعداد دفعات مجاز غیبت در طول ترم دو جلسه می باشد و در صورت عبور از این تعداد آموزشگاه مجاز است بنده را از ادامه کلاس محروم کند و

می بایست مجدد در این سطح شرکت کنم. 

4- در صورت شرکت در کلاس خصوصی تعداد دفعات مجاز برای غیبت یک جلسه می باشد که می بایست حداقل یک روز قبل از تاریخ کلاس نسبت به

عدم برگزاری کلاس اطلاع رسانی نمایم. 

5-در صورتی که نسبت به بند فوق اقدام به اعلام کنسلی کلاس نداشته باشم موسسه مجاز است هزینه کلاس را از من دریافت نماید. 

1- قبل از سه روز مانده به شروع کلاس 30 درصد شهریه کسر می شود.

2- سه روز مانده به شروع کلاس 50 درصد شهریه کسر می شود.

3- بعد از جلسه اول 70درصد شهریه کسر می شود. 

زبان آموز گرامی با ثبت نام زودهنگام ترم بهار1400 از تاریخ 17 الی 27 اسفندماه از ده درصد تخفیف بهره مند شوید. 

موسسه هوشمند زبان مهر